Rzuć palenie, statystyki

Palenie papierosów zabija jednego na dwóch palaczy!
Co 8 sekund w skutek palenia papierosów umiera jedna osoba!
Obliczono, że przeciętnie 25-letnia osoba, która wypala 10 papierosów dziennie, skraca swoje życie o 4,5 roku!
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na raka płuc umiera od 10,5 do 40 razy więcej osób palących niż niepalących. Na raka gardła i krtani od 5,4 do 8,2 razy więcej palaczy niż niepalących. Na nowotwory układu pokarmowego ludzie palący umierają 2,8 razy częściej niż niepalący.
Palenie tytoniu jest najważniejszą usuwalną przyczyną śmierci współczesnego człowieka.

W połowie lat 80-tych paliło 50% Polaków (60% mężczyzn i ponad 30% kobiet). Podczas gdy USA i kraje Europy zachodniej notują sukcesywne zmniejszanie się liczby palaczy, w Polsce ciągle obserwujemy tendencje wzrostowe. Sprzyja im ekspansywne wkraczanie na polskie rynki zachodnich koncernów tytoniowych.
Tymczasem co drugi zgon mężczyzny w wieku 40-45 lat jest przyczynowo związany z paleniem tytoniu. Szacuje się, iż palenie jest powodem 20-30% schorzeń układu krążenia, 40% nowotworów złośliwych u mężczyzn, a 10% u kobiet i 80% przewlekłych chorób układu oddechowego.

Związek pomiędzy rakiem płuc i oskrzeli a paleniem tytoniu jest obecnie w medycynie – w świetle badań przeprowadzonych z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia – bezspornie udowodniony. Poruszając problem szkodliwości palenia nie wolno zapominać, że dotyczy on również wszystkich tych, którzy przebywając w towarzystwie osób palących stają się „biernymi palaczami” .