Wykrywanie pasożytów

Insert your content here

Uważa się, iż skuteczność testów laboratoryjnych na obecność pasożytów, szczególnie w kale, waha się pomiędzy 10% a 40%. Często więc pacjent dostaje negatywny wynik, kiedy w rzeczywistości pasożyta lub jego jaj po prostu nie wykryto w danej próbce. W przypadku lamblii prawie zawsze jest wynik negatywny w badaniu kału, gdyż lamblie zwykle zasiedlają inne obszary niż jelito grube, podobnie jest z pasożytami bytującymi w tkankach miękkich i narządach, przecież nie ma ich w kale, jak duża część przywr, glist i część gatunków tasiemców. Z których część bytuje w narządach wewnętrznych (np. płuca, wątroba, drogi żółciowe) lub na narządach, w mięśniach, w mózgu, w gałce ocznej, w układzie krwionośnym (duża część pierwotniaków) lub limfatycznym.

Wykrywalność pasożytów za pomocą poszczególnych badań:
Efektywność badania kału na pasożyty to tylko 10-40%
Metoda serologiczna (jedynie w późnym stadium zarażenia) 55-60 %

Laboratoryjny test Candida Detective:

Candida Detective to laboratoryjny test pozwalających na ilościowe określenie stężenia przeciwciał IgG oraz IgM specyficznych dla antygenów grzyba Candia albicans. Test wykonywany jest w laboratorium CNS w Wielkiej Brytanii na podstawie przesłanej próbki krwi. Krew z palca pobierana jest w naszym gabinecie po czym wysłana zostaje do laboratorium. Wynik testu przesyłany jest emailem lub listownie na wskazany adres w terminie około 14 dni.

Do najczęściej wymienianych objawów występowania pasożytów należą:

 • obstrukcje czyli zaparcie
 • biegunka czyli rozwolnienie
 • gazy i wzdęcia
 • syndrom jelita drażliwego
 • bóle mięśni i stawów
 • zaburzenia snu
 • Bruxyzm czyli zgrzytanie zębami
 • chroniczne przemęczenie nawet przy wystarczającej ilości snu
 • nieuzasadniona drażliwość i nerwowość
 • obniżona odporność organizmu
 • problemy skórne
 • alergie
 • anemia

Również poniższe objawy mogą świadczyć o inwazji pasożytów w naszym organizmie:
-nadmierne chudnięcie mimo zjadania wystarczającej ilości posiłków
-nadmierne tycie spowodowane żarłocznością wynikającą z niezaspokojonego niczym głodu
-nieprzyjemny smak i zapach w ustach
-trądzik
-migreny

Wykonujemy identyfikacyjny test obciążeń organizmu. Test wykonywany jest przy użyciu sprzętu działającego na zasadzie biorezonansu. W trakcie badania do pacjenta podawany jest elektromagnetycznie biofizyczny kod pasożyta. Impuls ten odpowiadający drganiom biologicznym danego pasożyta, porównywalny jest przez urządzenie biorezonansowe z organizmem pacjenta. W przypadku uzyskania zgodności próbki z organizmem pacjenta stwierdza się obecność pasożyta.

Czas wykonywania testu waha się pomiędzy 15-20 min. Test jest bezbolesny i nieinwazyjny. Można go wykonywać dzieciom poniżej 3 roku życia.