Nie pal, bierne palenie papierosów

Bierne palenie niesie za sobą identyczne skutki co aktywne palenie. Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera 35 razy więcej dwutlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny niż dym wydychany przez aktywnych palaczy.
Dzieci mieszkające z palącymi osobami są ofiarami wymuszonego, biernego palenia. Ich układ oddechowy rozwija się gorzej, częściej wówczas rozpoznaje się infekcje dróg oddechowych i niższy wskaźnik wydolności wydechowej.

Niepokojący jest wzrost liczny hospitalizacji dzieci z powodu zapaleń oskrzeli i płuc będących następstwem „biernego” palenia tytoniu.
Bierni palacze są narażeni na częstsze występowanie schorzeń powiązanych przyczynowo z paleniem (m.in. rak płuca i inne nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia).
Żony palących mężów chorują dwukrotnie częściej na raka płuc niż partnerki mężczyzn niepalących.