Terapia antynikotynowa – szkodliwe substancje

Dym tytoniowy jest trujący. Spalanie w wysokiej temperaturze tytoniu w „papierowej koszulce” jest procesem chemicznym. W jego wyniku powstaje wiele grożnych trucizn. Dym tytoniowy składa się z prawie 4000 związków chemicznych, w tym ponad 40 to substancje rakotwórcze.

Oto przykład niektórych substancji występujących w dymie tytoniowym:
ACETON- rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów .
AMONIAK-parząca substancja, drażniący gaz, składnik nawozów mineralnych
ARSEN- trujący metal ciężki, stosowany także jako trutka na szczury
BENZOPIREN-silna substancja rakotwórcza
BUTAN-łatwopalny gaz, używany do wyrobu benzyny
CHLOREK WINYLU-posiada właściwości rakotwórcze, stosowany do produkcji plastiku
CIAŁA SMOŁOWATE- są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych człowieka
CYJANOWODÓR- kwas pruski, używany w komorach gazowych
DIMETYLNITROZOAMINA- silna substancja rakotwórcza
KADM-silnie trujący metal
NAFTYLOAMINA -substancja rakotwórcza
NAFTALINA- środek przeciw molom
NIKOTYNA-silna trucizna, uzależnia jak narkotyk
PIREN- związek silnie rakotwórczy
TLENEK WĘGLA – śmiertelnie trujący gaz

Wpływ niektórych składników tytoniu na zdrowie palacza
Stopień szkodliwości palenia tytoniu zależy przede wszystkim od wieku palacza, od indywidualnych cech jego organizmu oraz od liczby i jakości wypalanych papierosów. Przez specyficzne działania na poszczególne układy składniki tytoniu wywierają szkodliwy wpływ na organizm, powodując nie tylko występowanie chorób, lecz przede wszystkim zmniejszając sprawność funkcjonalną całego ustroju palacza.

Nikotyna
-powoduje niedobór tlenu, znaczne zmniejszenie wytrzymałości mięśni, zwłaszcza na długotrwałe wysiłki, oraz zaburzenia koordynacji ruchowej
-jest szybko wchłaniana do krwi przez błonę śluzową jamy ustnej i górnych dróg oddechowych, uszkadza układ krążenia, toteż często określa się ją jako truciznę serca i naczyń
-działa też uszkadzająco na układ nerwowy; szczególnie łatwo i szybko poraża zwoje autonomicznego układu nerwowego
-wywiera bardzo szkodliwy wpływ na długotrwałe wysiłki, oraz zaburzenia koordynacji ruchowej
-ma szkodliwy wpływ na układ pokarmowy, zmniejsza łaknienie, zaburza trawienie i wchłanianie substancji pokarmowych, zwłaszcza witamin
-znacznie zmniejsza siły odpornościowe organizmu.

Tlenek węgla
-blokuje hemoglobinę przenoszącą tlen w organizmie. W rezultacie wywiera on szkodliwy wpływ na układ sercowo-naczyniowy, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia miażdżycy naczyń wieńcowych oraz zawału serca.
Substancje smołowe rakotwórcze
rakotwórcze smoły tytoniowe, których w dymie tytoniowym znajduje się 13 postaci związków, zagrażają całemu organizmowi, a najbardziej płucom górnym i drogom oddechowym. Najniebezpieczniejszy z tych substancji jest benzopiren.
Cyjanowodór (zwany też kwasem pruskim)
– jest łatwo wchłaniany przez błonę śluzową, wywiera działanie pobudzające na ośrodek naczynioruchowy i oddechowy w mózgu, a w większych dawkach
– blokuje oddychanie tkankowe poprzez zredukowanie ilości hemoglobiny łączącej się z tlenem.
– jeden papieros zawiera przeciętnie około 0,03 mg cyjanowodoru. Jest to ilość niegroźna dla życia, ale u nałogowców może być powodem zatruć i takich objawów, jak: bóle głowy, nudności, wymioty.
Kwasy: octowy, mrówkowy i siarkowodorowy
działają drażniąco na błonę śluzową jamy ustnej, układu oddechowego i pokarmowego, upośledzając ich czynności.

Pyły
koncentracja w dymie papierosowym jest prawie milion razy większa niż w najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, powodują odkładanie się cząsteczek węgla w węzłach chłonnych, które przestają pełnić funkcję bariery obronnej przed zakażeniami dróg oddechowych. Olejki eteryczne, alkohol metylowy, tlenek azotu, amoniak drażnią i często uszkadzają błony śluzowe układu oddechowego, wywierają destrukcyjny wpływ na pracę serca, a także na nerwy wzrokowe.
Dym papierosowy ułatwia też przenikanie alergenów oddechowych, czynników środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego, wpływających drażniąco i uszkadzająco na układ oddechowy, co jest jednym z powodów występującej często u palaczy astmy oskrzelowej. Młodzież paląca częściej zapada na przeziębienia, grypy i nieżyty górnych dróg oddechowych.