Palacz a pracodawca

Palenie tytoniu w miejscu pracy powoduje straty dla pracodawców, m.in.:
-większe o 18% koszty leczenia,
-większą absencję pracowników (o 30-50%),
-utratę od 2,2 do 5,5 dnia pracy każdego roku,
-częstsze występowanie wypadków przy pracy (o 29-100%),
-częstsze (o 40%) występowanie obrażeń związanych
z wykonywanym zawodem,
-stratę od 8 do 35 minut dnia pracy,
-większą liczbę dni (o 25%), w czasie których pracownicy
przebywali w szpitalu.

Zakaz palenia w miejscu pracy daje oszczędności dla pracodawców, m.in.:
-zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożarów oraz strat od ognia i dymu,
-zmniejszenie kosztów klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń,
-zmniejszenie częstości występowania uszkodzeń wrażliwych
na dym urządzeń (np. procesorów), a co z tym związane,
-zmniejszenie kosztów utrzymania do 23%.

Zapraszamy do współpracy zakłady i instytucje państwowe w celu likwidacji nałogu nikotynowego wśród pracowników.