Leczenie alergii, biorezonans, bicom

Dzięki biofizyce wiemy dzisiaj, że wszystkie procesy biochemiczne sterowane są polem elektromagnetycznym, istniejącym wewnątrz i na zewnątrz organizmu. Od pola tego zależne są również procesy immunologiczne lub wyzwalające alergie.

Prof. C. W. Smith z uniwersytetu Salford w Anglii udowodnił na podstawie licznych, precyzyjnie przeprowadzonych eksperymentów, że u hiperalergicznie reagujących pacjentów nie tylko alergen, ale już sama częstotliwość drgań wydzielanych przez tą substancję wystarcza, by wywołać najcięższe reakcje alergiczne (np. wstrząs anafilaktyczny u osoby uczulonej na mleko z chwilą jej wejścia do pomieszczenia, w którym przedtem gotowało się mleko). Aby drgania alergenu weszły w rezonans, w ciele pacjenta musi istnieć engram alergii – ślad pamięci powstały pod wpływem oddziaływań impulsów biofizycznych. Powstaje on prawdopodobnie w wyniku odziedziczonych dyspozycji i powtarzanego kontaktu z substancją, która w jakiś sposób podrażnia organizm. Dopiero oddziaływanie tego engramu alergii powoduje, że owa substancja staje się alergenem dla danego człowieka. Engram pozostaje nieaktywny, dopóki nie ma kontaktu z alergenem, jednak natychmiast aktywizuje się z chwilą zetknięcia się z częstotliwością drgań alergenu.

W tej samej chwili wyzwalają się znane mechanizmy takie jak: wytwarzanie się przeciwciał, uczulenie komórek tucznych, uwolnienie histaminy itd., które wywołują w płaszczyźnie substancji reakcje alergiczne. Jednakże nie każdy człowiek ma skłonności do rozwijania engramu alergii. Bez usunięcia engramu alergii nie można na trwałe zlikwidować alergii.

Aparat BICOM likwiduje engram. Źródła niemieckie podają skuteczność odczuleń na ok. 83%. Po wyleczeniu pacjent pozbywa się przewlekłego kataru, swędzenia skóry, duszności czy łzawienia oczu.